Polska Izba Hotelarzy

Powołana do działania w lutym 2002 r. Polska Izba Hotelarstwa zmieniła nazwę na Polska Izba Hotelarzy, która jest jej prawnym następcą. 
Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania jest ochrona interesów branży hotelowej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PIH

STATUT POLSKIEJ IZBY HOTELARZY

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH (d. Polska Izba Hotelarstwa)

JAK WNIEŚĆ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ
W 3 KROKACH?

1. Określić wartość składki

Określić wartość na podstawie Uchwały nr 06/2020 o WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH.

2. Uregulować zgodnie ze Statutem

§ 18.1.3, o treści: „ Składkę roczną wnosi się w dwóch równych ratach: pierwszą – do 31 marca, drugą – do 31 lipca każdego roku”

3. Zlecenie przelewu

Składkę członkowską przelać na konto nr:
87 1090 1043 0000 0000 0524 1456, w tytule podać nazwę firmy/organizacji/szkoły.

Uchwała o nowych stawkach członkowskich weszła w życie z dniem 01.01.2020 roku.

Uchyla się wszystkie poprzednie uchwały o wysokości składek członkowskich podjęte przez Izbę i jej organy.

ZARZĄD POLSKIEJ IZBY HOTELARZY

Michał Chabior - Członek Zarządu

Zbigniew Kowalski - Członek Zarządu

Adam Latek - Członek Zarządu

Marek Łuczyński - Prezes Zarządu.

Nowe otwarcie
w Polskiej Izbie Hotelarstwa

19 listopada 2019 roku podczas Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Izby Hotelarstwa wybrano nowy Zarząd Izby w składzie osobowym: Beata Rakszawski; Michał Chabior; Marek Łuczyński - Prezes Zarządu.

Panu Mariuszowi Malickiemu dziękujemy za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu przez ostatnie 4 lata.

Przed Nowym Zarządem Polskiej Izby Hotelarstwa stoi zadanie modernizacji działania Izby. Za pośrednictwem naszej strony internetowej będziemy systematycznie informować członków Izby o szczegółach programu działania Izby na rok 2020.

Państwa sugestie, inicjatywy, zaangażowanie w działanie Izby będzie świadczyć o tym, na  a ile nasze środowisko jest w stanie wspólnymi siłami zabiegać o jakość gościnności, jakiej udzielamy naszym Klientom - np. kategoryzacja, a tym samym zabiegać o interesy branży hotelowej - np. zakupy grupowe nośników energii lub danych.

Aby zaktualizować lub wystąpić z wnioskiem o członkostwo w PIH wystarczy wysłać wiadomość na adres biuro@polskaizbahotelarstwa.pl.

STATUT PIH

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH.

Hotel Dwór w Zabużu

STATUT PIH

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PIH