REJESTRACJA

Warunkiem uczestnictwa jest:
1) Przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA na e-mail: biuro@polskaizbahotelarzy.pl
2) Wpłata pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na konto 87 1090 1043 0000 0000 0524 1456 z tytułem płatności ANAMNEZA
3) Otrzymanie potwierdzenia rejestracji

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU

1. Potrzebny jest komputer z przeglądarką internetową lub urządzenie mobilne z bezpłatną aplikacja mobilną.

2. Na 3 dni przed każdą sesją szkoleniową wysyłamy wiadomość e-mail z unikalnym linkiem do udziału w szkoleniu.    

3. W porze sesji szkoleniowej należy skorzystać z przesłanego wcześniej linka do udziału w szkoleniu.  

4. Podstawowym sposobem udziału jest transmisja na youtube.com. 

5. Można zadawać pytania w sekcji komentarzy transmisji na youtube.com. 

UWAGI TECHNICZNE

W trakcie szkolenia widać ekrany prowadzących szkolenia oraz ich samych. 

Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

Jakość transmisji zależy od przepustowości łącza, z którego korzysta Uczestnik.

NOTA PRAWNA

Przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA jest prawnie wiążącą umową na uczestniczenie w szkoleniu na warunkach w niej określonych. Zawsze można zrezygnować z udziału w szkoleniu w formie pisemnej(e-mail: biuro@polskaizbahotelarzy.pl), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja później niż na 5 dni roboczych przed szkoleniem lub niezalogowanie się Uczestnika do sesji szkoleniowej i tym samym niewzięcie udziału w szkoleniu oznacza obciążenie zgłaszającego pełną wartością wynagrodzenia za szkolenie, wynikającej z przesłanej KARTY ZGŁOSZENIA. Organizator – Polska Izba Hotelarstwa - nie jest płatnikiem VAT, wystawia rachunek za szkolenie w kwocie brutto. Brak wpłaty wynagrodzenia za szkolenie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Polska Izba Hotelarzy (d. Polska Izba Hotelarstwa), kontakt: biuro@polskaizbahotelarzy.pl.

Dane są ujawniane prelegentom oraz partnerom odpowiedzialnym za przeprowadzenie szkolenia.

Więcej informacji pod linkiem: http://polskaizbahotelarzy.pl/RODO_Informacja.html

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Wysyłając zaproszenie Polska Izba Hotelarzy (d. Polska Izba Hotelarstwa) realizuje prawnie uzasadniony interes, jakim jest informowanie o szkoleniach branżowych.

Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Polska Izba Hotelarzy (d. Polska Izba Hotelarstwa). 
Kontakt: biuro@polskaizbahotelarzy.pl.

Dane są ujawniane prelegentom oraz partnerom odpowiedzialnym za przeprowadzenie szkolenia.

Więcej informacji wynikających z art. 13 i 14 RODO znajdą Państwo pod podanym linkiem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROGRAMEM SZKOLENIA

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

email: biuro@polskaizbahotelarzy.pl

telefon:
+48 501 099 687
+48 601 678 450
+48 601 594 450