Polska Izba Hotelarzy

Powołana do działania w lutym 2002 r. Polska Izba Hotelarstwa zmieniła nazwę na Polska Izba Hotelarzy, która jest jej prawnym następcą.
Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania jest ochrona interesów branży hotelowej.

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Wytyczne zostały opracowane przez Branżowy Sztba Kryzysowy we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r. 

Dziękujemy wszystkich zaangażowanym w powstanie tego dokumentu, w szczególności wyrazy uznania dla p. Ministra Andrzeja Gut-Mostowego, który na każdym etapie prac wspierał nasze działania.

NAJNOWSZE E-WYDANIE PISMA
"BIZNES HOTEL"

W aktualnym wydaniu znajdziecie artykuł Prezesa Polskiej Izby Hotelarstwa - p. Marka Łuczyńskiego - nt. zasad fitosanitarnych w obiektach hotelowych. 

Szkolenie on-line pt.
"W Hotelu jak w Banku"

Celem szkolenia, które miało miejsce 31.03 br., było udowodnienie tezy, że Goście będą oczekiwać od Hotelu ochrony przed wirusami, tymi fizycznymi, jak i komputerowymi. Innymi słowy poczucie bezpieczeństwa będzie częścią produktu hotelowego, a po rozluźnieniu restrykcji pierwszą grupą Gości będą Klienci biznesowi - tak było w krajach dotkniętych wcześniejszymi epidemiami SARS i MERS, czyli Azji Południowo-Wschodniej.

Nagranie szkolenia dostępne jest pod linkiem poniżej.

Nowe otwarcie
w Polskiej Izbie Hotelarstwa

19 listopada 2019 roku podczas Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Izby Hotelarstwa wybrano nowy Zarząd Izby.

Panu Mariuszowi Malickiemu dziękujemy za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu przez ostatnie 4 lata.

Przed Nowym Zarządem Polskiej Izby Hotelarstwa stoi zadanie modernizacji działania Izby. Za pośrednictwem naszej strony internetowej będziemy systematycznie informować członków Izby o szczegółach programu działania Izby na rok 2020.

Państwa sugestie, inicjatywy, zaangażowanie w działanie Izby będzie świadczyć o tym, na  a ile nasze środowisko jest w stanie wspólnymi siłami zabiegać o jakość gościnności, jakiej udzielamy naszym Klientom - np. kategoryzacja, a tym samym zabiegać o interesy branży hotelowej - np. zakupy grupowe nośników energii lub danych.

Aby zaktualizować lub wystąpić z wnioskiem o członkostwo w PIH wystarczy wysłać wiadomość na adres biuro@polskaizbahotelarstwa.pl.

Podsumowanie szkolenia w formie gry symulacyjnej
"RODO w Hotelu"

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, tym którzy wzięli udział w Warsztach "RODO w HOTELU", 15 i 17 października, w Zabużu i w Szczyrku.  

Aktywny udział, to dowód na to, że ochrona prywatności Gości hotelowych jest dla Uczestników ważna, a to dobra informacja dla Gości tych Hoteli. 

Branża hotelowa jest w polu zainteresowania hakerów, dlatego, że są tam takie same dane, jak w bankach (np. dane z kart kredytowych), jak u lekarza (np. informacje ze "spa"), jak w firmie telekomunikacyjnej (dane kontaktowe wraz z danymi z dowodu tożsamości). 

Dziękujemy Sponsorowi, a zarazem Patronowi Technicznemu szkolenia - firmie ZYXEL oraz firmie Kowalski ORG, której przedstawiciel przygotował i poprowadził szkolenia w formie gry sumylacyjnej z zarządzania ochroną danych osobowych.

Dziękujemy również obiektom, które nas ugościły: Dwór w Zabużu oraz Orle Gniazdo

"Umowa partnerska między Polską Izbą Hotelarstwa a Wolną Energią Sp. z o.o. podpisana"

"W dniu 17 września br. Prezes Polskiej Izby Hotelarstwa p. Mariusz Malicki podpisał umowę partnerską z "WOLNA ENERGIA Sp z o.o.", którą reprezentował Pełnomocnik Prezesa, p. Grzegorz Chabior. "Wolna Energia Sp z o.o." jest firmą działającą w branży zajmującej się poprawą efektywności energetycznej w obiektach obsługiwanych Klientów przez proponowanie wdrożenia energooszczędnych projektów z oferty produktowej WOLNEJ ENERGII Sp. z o.o. 

PRZEDSTAWICIELE POLSKIEJ IZBA HOTELARSTWA UCZESTNICZYLI W IV FORUM GOSPODARCZYM POLONII ŚWIATA 26-27 Sierpnia,Tarnów

Przez dwa dni Pełnomocnik Prezesa PIH - Marek Łuczyński oraz członkini Komisji Rewizyjnej PIH – Grażyna Łuczyńska aktywnie uczestniczyli w panelach dyskusyjnych i debacie poświęconej najważniejszym tematom dotyczącym globalnej gospodarki w obszarze internacjonalizacji i współpracy Polonii z polskimi przedsiębiorcami, organizacjami i instytucjami. Tematem przewodnim tegorocznego FORUM była Turystyka i Hotelarstwo. Nawiązane liczne kontakty i znajomości będą procentowały w niedalekiej przyszłości dla członków Polskiej Izby Hotelarstwa. Wiele obiektów hotelarskich, firm i organizacji z branży hotelarsko-gastronomicznej wyraziło chęć współpracy z Polską Izbą Hotelarstwa.

Przedstawiciele Polskiej Izby Hotelarstwa mają w planach uczestniczenie w kolejnych eventach związanych z branżą hotelarską w celu zwiększenia ilości członków w Izbie.


KONFERENCJA:
"Zastosowanie nowoczesnych technologii w obiektach hotelowych i gastronomicznych"

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zorganizował 26 marca br. w Warszawie konferencję dla właścicieli hoteli oraz dyrektorów hoteli, dyrektorów czy też managerów do spraw marketingu, osobób zarządzających obiektami gastronomicznymi, biznesowymi oraz typu leisure.

Polska Izba Hotelarstwa miała swój wkład w konferencję. Nasz przedstawiciel - p. Krzysztof Kowalski - poprowadził prelekcję dot. ochrony danych w hotelach, która zebrała wysokie oceny uczestników, tj. średnia 4,71 w skali od 1 do 5. 

PRELEKCJA PRZEDSTAWICIELA PIH

"Środki techniczne i organizacyjne ochrony danych – jak dobierać je w zależności od skali hotelu"

Prelegent rozprawiŁ się z wybranymi RODO-mitami , np. czy wolno pozyskać serię i numer dowodu osobistego gościa hotelowego. UdowodniŁ, że to kierownictwo i pracownicy hotelu najlepiej wiedzą, jak chronić dane gości hotelowych. Pokazał, co zrobić, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wycieku danych z hotelu, utraty wizerunku, strat finansowych. Na koniec przeprowadził Quiz z wiedzy pozyskanej na prelekcji.

Wielki jubileusz Honorowego Obywatela Mogilna

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że Mogilno wraz z licznymi gośćmi spoza powiatu przeżyło w sobotę 12 stycznia wyjątkowy dzień. To, co towarzyszyło jubileuszowi 60-lecia pracy dziennikarsko-literackiej Stanisława Kaszyńskiego - Honorowego Obywatela Miasta Mogilno, pozostanie w pamięci nie tylko zgromadzonych gości

Wielki jubileusz Honorowego Obywatela Mogilna

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że Mogilno wraz z licznymi gośćmi spoza powiatu przeżyło

w sobotę 12 stycznia 2019 r. wyjątkowy dzień. To, co towarzyszyło jubileuszowi 60-lecia pracy dziennikarsko-literackiej Stanisława Kaszyńskiego- Honorowego Obywatela Miasta Mogilno, pozostanie w pamięci nie tylko zgromadzonych gości. Jego debiutem prasowym był noworoczny wywiad z kilkoma mieszkańcami tego miasta, opublikowany w "Gazecie Pomorskiej" na początku stycznia 1959 r.

Bardzo ważną częścią jubileuszu okazała się ciekawa wystawa jego dorobku twórczego, zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej, uroczyście otwarta przez dyr. MBP Marię Kotlińską, burmistrza Leszka Duszyńskiego i szanownego jubilata. Utrwalili ją reporterzy bydgoskiej TVP 3, Radia Pomorza i Kujaw oraz uczestnicy ogólnopolskiej sesji dziennikarskiej, którzy kilka godzin wcześniej wraz z jubilatem i jego przyjaciółmi gościli w Firmie Sanplast, a potem na uroczystym obiedzie u posła dr. Eugeniusza Kłopotka w Kołudzie. 

Tuż po jubileuszu dr Tadeusz Skoczek – dyr. Muzeum Niepodległości w Warszawie zaproponował przeniesienie wystawy do stolicy i połączenie jej z imprezą promującą Mogilno i ziemię mogileńską. Po jej zwiedzeniu ponad 170 gości podziwiało w restauracji BOSS część artystyczno-towarzyską, wyreżyserowaną i z wielkim kunsztem prowadzoną przez Bogusława Sobczuka-aktora filmowego i telewizyjnego, uznanego eksperta sztuki estradowej, jurora ogólnopolskich konkursów i festiwali, ożenionego z byłą mieszkanką Padniewa, o czym artysta ze wzruszeniem wspomniał podczas uroczystości. Równie udany był recital bydgoszczanki Aleksandry Kwiatkowskiej, jednej z najzdolniejszych interpretatorek piosenki literackiej młodego pokolenia. Jubilata obdarzono wyrazami uznania, sympatii i życzeniami dalszej pomyślności, mnóstwem kwiatów i symbolicznymi upominkami. Otrzymał też wiele serdecznych adresów. Nadesłali je m. in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, poseł Eugeniusz Kłopotek, b. prezydent Włocławka płk dr inż. Ryszarad Chodynicki i red. naczelny "Gazety Pomorskiej" Wojciech Potocki. Natomiast wicemarszałek Dariusz Kurzawa wręczył mu Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a dyr. Tadeusz Skoczek – Medal 25-lecia Muzeum Niepodległości w Warszawie. Poza wymienionymi głos w części oficjalnej przyjacielskiego spotkania zabrali: burmistrz Leszek Duszyński i przewodniczący RM Paweł Molenda, wicestarosta Marian Mikołajczak i przewodniczący RP Robert Musidłowski, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, b. prezydent Gniezna Jacek Kowalski , burmistrza Strzelna Dariusz Chudziński i Trzemeszna Krzysztof Dereziński, sekretarz starostwa w Wągrowcu Radosław Kubisz oraz wójtowie: Dąbrowy- Marcin Barczykowski i Jezior Wielkich- Dariusz Ciesielczyk. Równie miła była wypowiedź Teresy Kujawy – prezesa MTK i red. Barbary Cieślak z Bydgoszczy, zaś anegdotycznymi wspomnieniami zaimponowali krakowscy przyjaciele jubilata: Stanisław Dziedzic, Ferdynand Nawratil i Andrzej Czapliński, a także rypinianin Piotr Pawłowski. Za wydarzenie dnia zgodnie uznano przyjazd do Mogilna oficjalnej delegacji ambasady Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej, co było związane z jej pomocą w ustaleniu losów dwu koreańskich studentów, których wizyta w lipcu 1959 r. w Mogilnie była tematem niedawnej publikacji jubilata w "Gazecie Pomorskiej". Mówił o tym I sekretarz ambasady KRLD Kwon Ju Hyok, a jego wystąpienie- ku zaskoczeniu wszystkich- tłumaczył autor artykułu. 

                                                         * * *

Profesjonalne przygotowanie tego spotkania nie byłoby możliwe bez życzliwej pomocy wielu osób. Bezinteresownie udzielili jej m.in.: Teresa Kujawa, Maria Kotlińska z zespołem MBP, Jan Szymański i Marek Bieganowski. Na szczególne uznanie zasłużył Marcin Zieliński, który perfekcyjnie zaprojektował podziwiane zaproszenia, a także Marzena Gospodarek- menedżer restauracji BOSS i jej zespół za elegancką dekorację sali, wyrafinowane dania i sprawną obsługę siedmiogodzinnej uroczystości. Jej finansowymi dobrodziejami byli: Janusz Kaszyński (CTW Klimawent Gdynia), dr Marc Kaszynski (Lille, Francja) oraz Małgorzata i Wacław Bukowscy (Insur Invest Mogilno).

Autor: Małgorzata Fimiak                                                           

Podsumowanie Warsztatów "RODO w HOTELU", 27 listopada 2018 r.

Krzysztof D. Kowalski, 30.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Warsztacie "RODO w HOTELU".

Państwa aktywny udział, to dowód na to, że ochrona prywatności Gości hotelowych jest dla Was ważna - to też dobra informacja dla Waszych Klientów.

Branża hotelowa jest w polu zainteresowania hakerów, dlatego, że są tam te same dane, co w bankach (np. dane z kart kredytowych), co u lekarza (np. informacje ze "spa"), co w firmie telekomunikacyjnej (dane kontaktowe wraz z danymi z dowodu tożsamości).

Dlatego potrzebna jest analiza ryzyka, bo RODO to "inteligentna" regulacja i zakłada, że Administrator sam najlepiej wie, jak chronić dane osobowe i prywatność swoich pracowników i klientów.

Na ryzyko składa się:

- zagrożenie i prawdopodobieństwo jego wystąpienia,

- wpływ zagrożenia na osobę, której dane dotyczą i waga tego wpływu.

Pamiętajmy, że analizujemy wpływ wystąpienia zagrożenia na osobę, której dane dotyczą, a nie na naszą firmę.

Ryzyko może dotyczyć naruszenia dostępności, integralności lub poufności danych.

Taka analiza ryzyka może być nawet na 1 kartce, ważne, żeby udokumentować to, że ochrona danych w Hotelu została przemyślana przez Kierownictwo.

Więcej nt. analizy ryzyka znajdą Państwo na stronie UODO, vide: "Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku?".

Na podstawie analizy ryzyka powinny być dobrane odpowiednie do skali zagrożeń techniczne i organizacyjne środki ochrony danych.

Czyli, co do zasady inaczej będzie chronić dane osobowe kameralny Hotel, a inaczej międzynarodowa sieć Hoteli.

Jednak nadrzędną zasadą stosowania RODO jest rozliczalność, czyli udokumentowanie, jakie środki ochrony danych obowiązują w firmie oraz możliwość udowodnienia, że te środki są na co dzień stosowane, np. że faktycznie stosujemy przyjęte procedury.

Dlatego czym więcej procedur sobie "narzucimy", w szczególności jeśli potrzeba ich stosowania nie wynika z analizy ryzyka, tym bardziej będzie czasochłonne udowodnienie, że przestrzegamy tych przyjętych zasad.

Nie ma 100% zabezpieczeń, dlatego rekomendujemy przygotować się na sytuację naruszenia ochrony danych.

Czyli:

- co i jak powinni zgłaszać pracownicy?

- w jaki sposób zgłoszenie incydentu powinno być obsłużone?

- czy notyfikować incydent naruszenia do UODO i informować podmioty danych?

Stąd polecamy Państwu zalecenia UODO, co do obowiązków związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych, vide: "Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych".

Jeśli będą Państwo mieli dodatkowe pytania lub pomysły na inne tego typu szkolenia, to prosimy o wiadomość na biuro@polskaizbahotelarstwa.pl.

Z tego miejsca dziękujemy Panu Aleksandrowi Styś z firmy ZYXEL - https://www.zyxel.com/pl/pl/ - która była patronem technicznym Warsztatów oraz prowadzącym zajęcia z firmy 3DYTA, która była patronem merytorycznym Warsztatów.


Trzydziestolatka z marką

Przygotowująca się do przyszłorocznego jubileuszu 30-lecia działalności multiagencja ubezpieczeniowa Insur Invest z Mogilna zaprosiła ponad dwudziestu dziennikarzy na weekendowe spotkanie w Pątnowie k. Konina.

Z nami masz wybór

Multiagencja ubezpieczeniowa Insur Invest, chlubiąca się dziś znakomitą marką, działa od 1990 r. To niewątpliwie wielce zasłużone dzieło Małgorzaty Bukowskiej jako prezesa i jej męża Wacława, uznanego w kraju brokera i specjalisty w zakresie zarządzania kryzysem jako prokurenta. Dzięki wieloletniej, solidnej działalności i systematycznie wzbogacanemu doświadczeniu Insur Invest stał się w kraju cenioną firmą franczyzową, patronującą ponad dwustu placówkom w różnych regionach Polski. Jako jedna z pierwszych firm doradztwa ubezpieczeniowego w kraju stara się zapewnić swoim klientom maksymalnie szeroką ofertę produktów i kompleksową obsługę. Konsekwentnie wcielając w życie hasło przewodnie „Z nami masz wybór” przedstawia ofertę prawie 40 towarzystw ubezpieczeniowych . Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, stale doskonalonym kwalifikacjom i systematycznemu monitoringowi polskiego rynku ubezpieczeń firmowi specjaliści gwarantują produkty sprawdzonych i wiarygodnych zakładów ubezpieczeniowych. Insur Invest gwarantuje także możliwość szybkiego porównania produktów i znalezienia najkorzystniejszej oferty dla klienta (porównywarka OC/AC ). Co roku najlepsi przedstawiciele placówek partnerskich uczestniczą w ciekawych imprezach integracyjnych, służących profesjonalnej analizie rocznych dokonań, ukazaniu głównych tendencji rozwojowych, a także uhonorowaniu szczególnych osiągnięć. Tegoroczne takie spotkanie odbyło się w Polanicy Zdroju. Partnerskie placówki Insur Invest działają m.in. w: Ciechocinku, Gdańsku, Gnieźnie, Gorzowie Wlkp., Jarocinie, Jędrzejowie, Kaliszu, Kępnie, Kostrzynie nad Odrą, Krośnie, Lesznie, Łodzi, Międzychodzie i Nowym Sączu, a także w Ostrowie Wlkp., Skierniewicach, Słupsku, Sosnowcu, Szczecinie, Świdnicy, Toruniu, Wałbrzychu, Wieluniu, Zielonej Górze i Żyrardowie. Wkrótce w Mogilnie rozpocznie się budowa nowoczesnej siedziby tej firmy.

Rodzina i jej pasje 

Jako wieloletni klient zaprzyjaźniony z mogileńską firmą odnoszę uzasadnione wrażenie, iż wyjątkowa troska ich właścicieli o najbliższą rodzinę ma swoje bardzo wyraźne odniesienie również w atmosferze panującej w jej siedzibie przy ul. Piłsudskiego 4 w Mogilnie (www.insur.com.pl). Potwierdzają to wieloletni czołowi pracownicy Insur Invest Dawid Kluczyński i Remigiusz Szczechowicz.

Państwo Bukowscy chlubią się czterema uroczymi córkami. Daria jest studentką IV roku prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Na tej samej uczelni, ale na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie, również na IV roku jej siostra Izabela studiuje handel zagraniczny. Martyna, absolwentka UMK w Toruniu i warszawskiej SGH, jako projekt-menager specjalizuje się w zarządzaniu projektami. Zaś najstarsza z nich Natalia, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego po doktoracie z nauk prawnych, pracuje na Wybrzeżu jako wzięty adwokat. Wzorem bardzo aktywnych zawodowo rodziców cała rodzina imponuje perfekcyjną umiejętnością godzenia codziennych obowiązków z udanym życiem rodzinnym i osobistym. Córki nie tylko świetnie radziły sobie lub radzą z nauką na studiach, ale też w godny uznania sposób podejmują różne obowiązki domowe, w tym również kuchenne. Wszystkie też w pełni podzielają pozazawodowe pasje swoich rodziców. A te są bardzo różnorodne, no i bardzo atrakcyjne. W wolnych chwilach Wacław Bukowski jako stajenny zajmuje się swoimi końmi, zaś młodsze córki prowadzą szkołę jazdy konnej Easy Rider. Wspólnie z żoną Małgorzatą uwielbia także żeglarstwo, jako że jest kwalifikowanym sternikiem morskim.

Pasją obojga są ponadto starannie wybierane podróże po świecie. Sportowy dorobek Wacława Bukowskiego to również patent pilota szybowcowego, zdobyty przed laty w Aeroklubie Bydgoskim oraz dokonania alpinistyczne, potwierdzone m. in. udanym wejściem wraz z córkami Natalią i Martyną na Mount Blanc w 2003 r.

Jeśli wasze pragnienia koncentrują się na poszukiwaniu ludzi skromnych, pracowitych, pogodnych, wrażliwych i bezinteresownie życzliwych, to takich można dostrzec w Małgorzacie i Wacławie Bukowskich.  

Bogactwo atrakcji

Dziennikarskie spotkanie przygotowane w Pątnowie przez Insur Invest tylko w skromnej części poświęcone było sprawom firmy. Ta bardzo udanie zadbała o ciekawe wypełnienie czerwcowego weekendu. Zgodnie potwierdzają to dziennikarze, którzy zebrali się w atrakcyjnym ośrodku GLASPO nad Jeziorem Ślesińskim. Ponad dwudziestu redaktorów przyjechało tu m. in. z Bydgoszczy, Krakowa, Płocka, Ciechanowa, Szczytna, Miechowa, Rypina, Radziejowa, Zabłudowa, Michałowa, Solca Kuj. I Mogilna. Tym razem organizatorów i dziennikarzy odwiedzili m.in. starosta mogileński Tomasz Barczak, burmistrz Mogilna Leszek Duszyński i jego zastępca Jarosław Ciesielski., a także goście z Paryża- Halina i Wiktor Ciesielski. Równie serdecznie przyjęto Arletę Górnik-prezesa Glaspo Motors oraz Piotra Opasa – prezesa firmy GLASPO. W sobotnie przedpołudnie dziennikarze skorzystali z ciekawej wycieczki do klasztoru paulinów w Brdowie oraz krótkiej wizyty w sanktuarium w Licheniu. Wczesne popołudnie wypełniono świętowaniem 50-lecia pracy dziennikarskiej red. Kazimierza Olchawy, byłego dziennikarza „Gazety Krakowskiej”, a obecnie wydawcy i redaktora naczelnego miesięcznika „Gazeta Miechowska”. Uzupełniono je ekspozycją archiwalnych egzemplarzy gazet, książek autorstwa jubilata oraz różnych dowodów uznania jego dorobku. Potem brać dziennikarska wraz z organizatorami i gośćmi emocjonowała się plenerowym konkursom „rzut podkową” o puchary i dyplomy Piotra Opasa- prezesa GLASPO. Zdecydowanym zwycięzcą konkursu został Roman Jakubek, były długoletni menadżer Ośrodka GLASPO w Pątnowie. Podobne emocje towarzyszyły konkursowi literackiemu na krótki tekst, slogan, hasło reklamowe, odnoszące się do Insur Invest. Większość prezentowanych tekstów wzbudziła zasłużone uznanie, a autorzy pięciu najciekawszych otrzymali pamiątkowe statuetki , które wręczyła Teresa Kujawa- przewodnicząca jury. Wręczono także cenne upominki, ufundowane m. in. przez posła Eugeniusza Kłopotka i starostę wągrowieckiego Tomasza Krańca. Jako pierwszy odczytano dwuwiersz marketingowy krakowskiego autora: „Twoją najlepszą intencją-Mariaż z multiagencją „. Zasłużone uznanie wywołał również bardzo dowcipny tekst red. Piotra Pawłowskiego z Rypina, podobnie jak i kilka innych. Wielce miłą pamiątką z pątnowskiego spotkania dla Małgorzaty i Wacława Bukowskich okazał specjalny adres z zastawem dziennikarskich autografów. Podobne otrzymali prezes Piotr Opas i red. Kazimierz Olchawa.

Autor: Stanisław KaszyńskiUchwała nr 1 z 18 stycznia 2017 r. dot. zmiany treści Statutu PIH

Opublikowane: 30.04.2019 r.

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Hotelarstwa

w dniu 18.01.2017 roku.

§ 1 Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Hotelarstwa uchwala zmianę treści Statutu Polskiej Izby Hotelarstwa przez nadanie mu nowego brzmienia. 

§ 2 Zmiana w statucie dotyczy wytłuszczonej cudzysłowem treści w: 

I. Postanowienia Ogólne

§3. Siedzibą Izby jest miasto Brodnica

III. Organy Izby

§ 23 dodaje się zarząd zobowiązany jest zawiadomić członków na 30 dni wcześniej „drogą mailową”

§ 29.1 Zarząd składa się „z 1-7 osób” wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków

§ 31.1 Komisja rewizyjna składa się od „1-5 osób”

V. Rozwiązanie Izby

§ 40.1. Izba może zostać rozwiązana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej” połowy” liczby członków.

§ 3 Upoważnia się Zarząd do zarejestrowania tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 

§ 4 Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

GALERIA ZDJĘĆ WYBRANYCH HOTELI