site maker

Polska Izba Hotelarzy
d. Polska Izba Hotelarstwa

Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.

OPINIA PRAWNA NT. ZMIANY ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 06.11.2020 R.

Opinia prawna opracowana przez absolwentkę Harvard Law School, p. doktor Karolinę Tetłak, Katedra Prawa Finansowego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

WZÓR OŚWIADCZENIA
DO SKORZYSTANIA Z USŁUG HOTELOWYCH

Podróż służbowa; zgrupowania sportowe i współzawodnictwo sportowe; zawód medyczny; pacjent, opiekun pacjenta 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 listopada 2020 r.

DUŻUR PRAWNY - OCHRONA PRAWNA W CZASACH KRYZYSU 

Polska Izba Hotelarzy uruchamia dyżur prawny, którego celem jest wykorzystanie mechnizmów formalnych do ochrony działalności HoReCa.

Projekt tarczy prawnej Polskiej Izby Hotelarzy i Północnej Izby Gospodarczej.

Postulaty PIH i PIG są zgodne z opinią Pana Wicepremiera Jarosława Gowina, który na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział, że "rząd chce nie tylko w miarę możliwości budżetu i podatnika wspierać przedsiębiorców "tarczami finansowymi", ale także chce zbudować ‼️"tarczę prawną"‼️. Według niego, ta tarcza miałaby pozwolić polskim przedsiębiorcom toczyć jak najskuteczniej walkę z globalnym kryzysem gospodarczym."

Oczekujemy, że inne organizacje branżowe i przedsiębiorcy poprą nasze wspólne stanowisko.

Co mogą robić Hotele zgodnie z nowym Rozporządzeniem Prezesa RM z 23.10.2020 r. - opinia prawna.  

Opinia prawna opracowana przez absolwentkę Harvard Law School, p. doktor Karolinę Tetłak, Katedra Prawa Finansowego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dramatyczna zapaść w hotelarstwie i gastronomii. Przedsiębiorcy proszą rząd o kolejną tarczę.

Polska Izba Hotelarzy oraz Izba Północna Gospodarcza złożyły w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii petycję, w której postulują ratowanie sektora przed masowymi bankructwami. Zagrożonych jest nawet kilkaset tysięcy miejsc pracy. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiada "punktową" pomoc.

OPRACOWANIE ANKIETY
DOT. FUNKCJONOWANIA
BONU TURYSTYCZNEGO

W dniach 12-16 października 2020 roku, przeprowadzano ankietę w grupie 100 wybranych losowo hoteli w Polsce. Ankieta miała na celu zbadanie wpływu BONU TURYSTYCZNEGO, wprowadzonego w tym roku w Polsce, na obłożenie i przychody obiektów hotelowych.

Zdaniem 33% ankietowanych hotelarzy BON miał „dostateczny” wpływ na zwiększenie przychodów hotelu, 19% oceniło działanie BONU jako „dobre”, a 9% jako „bardzo dobre”. Negatywnie BON TURYSTYCZNY oceniło aż 38% hotelarzy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod tym linkiem.

APEL POLSKIEJ IZBY HOTELARZY
ORAZ PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Takiej sytuacji w naszej branży nie było od 1990 r.  

Systemowe wsparcie jest potrzebne do utrzymania biznesu, a tym samym miejsc pracy.

Tymczasem należności trzeba spłacać w trybie, jaki był przewidziany na czasy bez stanu pandemii.

Stąd wspólny, branżowy apel o podjęcie systemowych działań. 

Opinia prawna w sprawie ograniczenia działalności m. in. basenów, siłowni i klubów fitness. 

Opinia została przygotowaa przez p. dr Karolinę Tełtak (Harvard Law School, Uniwersytet Warszawski) oraz p. adwokata Łukasz Wydrę (Uniwersytet Jagielloński).

Bezpiecznie jak w dobrym hotelu.

Bezpieczny hotel, COVID, hotel office, dobrze przygotowany hotel, hotel bezpieczny dla seniora .

Rozmowa z Markiem Łuczyńskim, prezesem Polskiej Izby Hotelarzy przeprowadzona przez redakcję portalu natemat.com.pl.

Natemat: Czy powinniśmy bać się hoteli w czasie pandemii koronawirusa?

Marek Łuczynski: Nie można bagatelizowac pandemii, ale z drugiej strony nie powinniśmy obawiać się pobytu w hotelu, pod warunkiem jednakże, że wybierzemy odpowiedni. 

26 sierpnia 2020 r. miało miejsce E-Walne Zgromadzenia Członków Izby

Opublikowano 28.08.2020 r.

Narodziny Polskiej Izby Hotelarzy

26 sierpnia br. podczas E-Walnego Zgromadzenia Członków Izby podjęto decyzję o zmianie nazwy organizacji na Polską Izbę Hotelarzy.

Od 01 Pazdziernika 2020r. siedzibą Izby zostanie Solec Zdrój. Biuro Polskiej Izby Hotelarzy będzie ulokowane w kompleksie Basenów Mineralnych należących do Prezesa Malinowych Hoteli, p.Tomasza Kalety. Należy zaznaczyć, że Malinowe Hotele są członkami PIH.

Anamneza potrzeb Gościa, czyli nowoczesne ankieta oraz techniki prowadzenia wywiadu z Gościem.

Polska Izba Hotelarstwa zaprasza do udziału w innowacyjnym warsztacie szkoleniowym dedykowanym menedżerom i pracownikom obiektów wellness & spa.

Nowa strategia uzdatniania wody, oszczędność energii i ochrona środowiska.

Firma WOLNA ENERGIA, zrzeszona w Polskiej Izbie Hotelarstwa, jest gotowa do przedstawienia korzyści z wdrożenia urządzenia do obiegu basenów.

Co ważne, propozycja naszego członka jest bezkosztowa dla każdej firmy, która powoła się na Polską Izbę Hotelarstwa.

Po przeprowadzeniu testów i wykazaniu korzyści w postaci wygenerowanej oszczędności tj. zmniejszenia kosztów utrzymania na bazie podpisanej Umowy firma WOLNA ENERGIA rozlicza się z uzyskanej oszczędności w proporcji 50 na 50 %.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: biuro@polskaizbahotelarstwa.pl

Więcej informacji pod podanym linkiem.

BEZPŁATNE SZKOLENIE PT.
"PODSTAWA STOSOWANIA RODO TO RZETELNA ANALIZA RYZYKA"

Opublikowane: 28.08.2020 r.

Jak udowodnić, że stosujemy RODO?

Jak minimalizować koszty zgodności z RODO?  

Jak wykonać analizę ryzyka? 

Jak chronić dane? 

Odpowiedzi na te pytania udzielimy wspólnie podczas 1,5h webinarium.  

Szkolenie jest realizowane w formie warsztatów, podczas których Uczestnicy będą z prowadzącym tworzyć wzorcową mapę ryzyka dla Hotelu. 

Wszystko w symulowanych warunkach, w oparciu o metody zalecane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków

We wtorek 09 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Hotelarstwa.

Dokonano zmiany Statutu oraz wybrano nowych członków Zarządu, uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej.

Celem jest profesjonalizacja działalności Izby w oparciu o model pracy organizacji poza-rządowej, w której każdy jej członek będzie pracował na wspólny sukces całej branży Hotelarskiej.

Zdalne składanie zamówień 
w kawiarni, restauracji.

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Kelnerów jednym ze sposobów na bezpieczną obsługę jest zdalne przyjmowanie zamówień. 

BEZPOŚREDNIA REZERWACJA 

Inicjatywa "BEZPOŚREDNIA REZERWACJA" ma na celu zwiększenie liczby rezerwacji, których Goście dokonują bezpośrednio na stronie Hotelu, bez udziału pośrednika. 

Efektem ma być to, że prowizję, jaką pobiera OTA (15% - 20%), można podzielić pomiędzy hotelarza, a jego Gościa w postaci dodatkowych usług sfinansowanych z zaoszczędzonych pieniędzy.  

Dlatego zachęcamy do zgłaszania swoich obiektów. Udział w tej inicjatywie jest bezpłatny. W przeciwieństwie do OTA i innych tego typu przedsięwzięć nastawionych na zysk organizatorów, nasza inicjatywa ma charakter nie-komercyjny, jest środkiem do realizacji celów statutowych Izby, ma wymiar społeczny. 

PROJEKT WYTYCZNYCH W ZAKRESIE OBSŁUGI KELNERSKIEJ, BARMAŃSKIEJ ORAZ PODCZAS IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Udostępniamy do dyskusji projekt wytycznych w zakresie obsługi kelnerskiej, barmańskiej oraz obsługi w czasie imprez okolicznościowych.

Wszystkie dokumenty zostały przygotowane przez Stworzyszenie Kelnerów Polskich.

Państwa uwagi są wskazane, prosimy o kierowanie ich na adres: biuro@polskaizbahotelarstwa.pl

Stanowisko Prezesa PIH
dla Biznes/Newseria
w sprawie otwarcia granic
dla ruchu turystycznego. 

Trzeba zaznaczyć, że istotna będzie data otwarcia granic. Mamy dramatyczne informacje od hotelarzy przygranicznych. Grupy turystów niemieckich, którzy o tej porze roku mieli już wykupione pobyty indywidualne czy biznesowe – chociażby w Świeradowie-Zdroju czy w Szklarskiej Porębie – informują polskich hotelarzy, że jeżeli Czesi wcześniej otworzą granice – co ma nastąpić w pełni 25 maja – to oni nie wrócą już do Polski.

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

PISMO PREZESA
POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA
DO PREZESA
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Polska potrzebuje wykreowania nowej narracji marketingowej zagranicą, dlatego PIH zwraca się do Polskiej Organizacji Turystycznej o powołanie rady programowej, do której zaproszeni zostaną m.in niezależni eksperci branżowi wskazani przez Izbę.
Szczegóły w piśmie.

Uwagi do rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Szanowna Pani Wicepremier,

Polska Izba Hotelarstwa stoi na straży bezpieczeństwa polskich hotelarzy. Nie można dopuścić do wprowadzenia rozporządzenia, którego następstwa będą tragiczne dla i tak już ekstremalnie dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa branży. Dlatego też Zarząd Polskiej Izby Hotelarstwa zdecydował się działać szybko i zdecydowanie w imię dobra wspólnego szeroko rozumianej rodziny hotelarskiej. Dodatkowo chciałbym zaakcentować inny ważny wątek, nie zawarty w załączonym proteście.

Czy autorzy rozporządzenia mają na myśli pisząc: "Hotele" również apartamenty mieszkalne i apartamenty w Condominiach??? Z przykrością stwierdzam, że Polski Rząd tworzy kolejne przywileje dla turystycznie zorientowanych Wspólnot Mieszkaniowych. W jednostkach mieszkalnych tego typu obiektów znajdują się nisze kuchenne – kuchnie !!! Czyli nie potrzebujemy już zawodu hotelarza Pani Wicepremier ??? Czy klient takiego obiektu nie potrzebuje już obsługi w trakcie pobytu ??? To rozporządzenie umacnia „szarą strefę” oraz pogłębia kryzys branżowy. Zaciera się obraz tych którzy rzetelnie zasilają budżet Państwa w niezbędne środki od tych, którzy do tego budżetu nie dokładają nic !!!!

Z przykrością stwierdzam, że zawód i ranga zawodu gościnnego jest aktualnie nie czytelna dla ustawodawców.

W załączeniu przesyłam protest Polskiej Izby Hotelarstwa z uwagami do rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z poważaniem,

Marek Łuczyński

Prezes Zarządu Polskiej Izby Hotelarstwa - członek branżowego sztabu kryzysowego


Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Wytyczne zostały opracowane przez Branżowy Sztab Kryzysowy we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie tego dokumentu, w szczególności wyrazy uznania dla p. Ministra Andrzeja Gut-Mostowego, który na każdym etapie prac wspierał nasze działania.

Sieć komputerowa bez ochrony jest jak para drzwi wejściowych bez zamków!!! 

Tak jak zabezpieczamy wejście do firmy, tak zabezpieczamy wejście do sieci komputerowej. Dlatego, żeby ograniczyć ryzyko naruszenia zasad ochrony danych "na wejściu" do sieci komputerowej firmy stosujemy takie zabezpieczenia jak:

Antywirus , Antyspam, Filtrowanie treści,, Wykrywanie "intruzów" w sieci komputerowej, Zautomatyzowane raportowanie zagrożeń "sieciowych".

ZBIORY BRANŻOWYCH WYTYCZNYCH NT. OTWIERANIA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH I REKREACYJNYCH

Udostępniamy 3 różne zestawy branżowych wytycznych, których celem jest przygotowanie do otwarcia obiektów noclegowych i rekreacyjnych.

Trzeci zestaw wytycznych pt. "Rekomendowane wytyczne do otwierania i dalszego funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w związku z ogłoszeniem ich otwarcia w drugim etapie "luzowania" w trakcie epidemii COVID-19 został opracowany przez Branżowy Sztab Kryzysowy, z udziałem Polskiej Izby Hotelarstwa.

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

Najnowsze pismo sztabu Kryzysowego w sprawie tarczy antykryzysowej i specjalnych regulacji dla branży hotelowej.

Szanowni Państwo,

Udostępniamy najnowsze stanowisko sztabu kryzysowego branży hotelowej w sprawie tarczy antykryzysowej.

Należy zwrócić uwagę, że nasza branża jako pierwsza odczuła skutki kryzysu epidemicznego i jako ostatnia przestanie odczuwać jego efekty. 

NAJNOWSZE E-WYDANIE PISMA
"BIZNES HOTEL"

W aktualnym wydaniu znajdziecie artykuł Prezesa Polskiej Izby Hotelarstwa - p. Marka Łuczyńskiego - nt. zasad fitosanitarnych w obiektach hotelowych. 

STATUT POLSKIEJ IZBY HOTELARZY

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH (d. Polska Izba Hotelarstwa)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PIH

BRANŻOWY SZTAB KRYZYSOWY

Prezes Polskiej Izby Hotelarstwa  bierze udział w pracach BRANŻOWEGO SZTABU KRYZYSOWEGO.

Wynikiem prac SZTABU jest stanowisko branży turystycznej w sprawie tarczy antykryzysowej, które zostało przedstawione p. Minister Jadwidze Emilewicz. 

APEL BRANŻ

ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 

AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

HOTELI

TARGÓW

MICE (eventy, konferencje, wyjazdy integracyjne)

ROZRYWKI (koncerty, festiwale, widowiska)

OBIEKTÓW WIELOFUNKCYJNYCH

PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

PRZEWOZÓW AUTOKAROWYCH

TURYSTYKI SZKOLNEJ

DOT. KRYZYZU ZWIĄZANEGO Z WIRUSEM SARS CoV-2 I DZIAŁANIAMI PODEJMOWANYMI PRZEZ RZAD W TYM ZAKRESIE (UCHWALENIE tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ)

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią pod podanym linkiem.

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

Szkolenie on-line pt.
"W Hotelu jak w Banku"

Celem szkolenia, które miało miejsce 31.03 br., było udowodnienie tezy, że Goście będą oczekiwać od Hotelu ochrony przed wirusami, tymi fizycznymi, jak i komputerowymi. Innymi słowy poczucie bezpieczeństwa będzie częścią produktu hotelowego, a po rozluźnieniu restrykcji pierwszą grupą Gości będą Klienci biznesowi - tak było w krajach dotkniętych wcześniejszymi epidemiami SARS i MERS, czyli Azji Południowo-Wschodniej.

Nagranie szkolenia dostępne jest pod linkiem poniżej.

ZALECENIA DOTYCZĄCE COVID-19

Materiały opracowane specjalnie dla branży hotelowej przez mgr zdrowia publicznego p. Agnieszkę Szewczyk, we współpracy z dr nauk medycznych p. Janem Szypułą.

„KWARANTANNA W HOTELACH”

Projekt jest społecznie odpowiedzialny. Minimalizuje on ryzyko roznoszenia COVID-19 przez Polaków powracających z zagranicy, jednocześnie daje możliwość przetrwania hotelom.

Jeżeli zależy nam na zatrzymaniu liczby zakażonych w Polsce, projekt powinien być przyjęty w trybie pilnym.

UCHWAŁA NR 11/2019
O WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Na postawie art. 7 pkt. 6 ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989r. Dz.U. 1989 nr 35 poz. 195 z późn. zm Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Hotelarstwa postanawia co następuje:

ZAWIADOMIENIE:
W sprawie powtarzających się od początku grudnia ub. r. ataków cyber-przestępców na hotele, ośrodki wypoczynkowe i pensjonaty.

Celem zawiadomienia jest ostrzeżenie przed naruszeniem poufności danych osobowych Gości, w szczególności danych z kart kredytowych i płatniczych oraz utraty integralności danych, w szczególności przez zaszyfrowanie złośliwym oprogramowaniem.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zawiadomienia pod podanym poniżej linkiem.

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

Wybór nowego logotypu Izby

Zarząd PIH, podczas wyjazdowego spotkania w Orlim Gnieździe w Szczyrku w dniu 08.12.2019r. zdecydował o powołaniu kapituły konkursowej która do

28 lutego 2020 roku jest zobligowana do wyboru nowego logotypu Izby.

Nowy logotyp Izby będzie zaprezentowany podczas wiosennego Kongresu PIH (miejsce i czas Kongresu będzie podany na stronie PIH do 15 stycznia 2020). Prace konkursowe można nadsyłać na adres mailowy: m.luczynski@polskaizbahotelarstwa.pl oraz biuro@polskaizbahotelarstwa.pl do 31 stycznia 2019r.

Podsumowanie szkolenia w formie gry symulacyjnej
"RODO w Hotelu"

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, tym którzy wzięli udział w Warsztach "RODO w HOTELU", 15 i 17 października, w Zabużu i w Szczyrku.  

Aktywny udział, to dowód na to, że ochrona prywatności Gości hotelowych jest dla Uczestników ważna, a to dobra informacja dla Gości tych Hoteli. 

Branża hotelowa jest w polu zainteresowania hakerów, dlatego, że są tam takie same dane, jak w bankach (np. dane z kart kredytowych), jak u lekarza (np. informacje ze "spa"), jak w firmie telekomunikacyjnej (dane kontaktowe wraz z danymi z dowodu tożsamości). 

Dziękujemy Sponsorowi, a zarazem Patronowi Technicznemu szkolenia - firmie ZYXEL oraz firmie Kowalski ORG, której przedstawiciel przygotował i poprowadził szkolenia w formie gry sumylacyjnej z zarządzania ochroną danych osobowych.

Dziękujemy również obiektom, które nas ugościły: Dwór w Zabużu oraz Orle Gniazdo

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Hotelarstwa - 19 listopada 2019r. Warszawa

Zarząd Polskiej Izby Hotelarstwa działając zgodnie z § 23 Statutu zaprasza członków Izby na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Hotelarstwa, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 w filii PIH w Warszawie, ul. Wilanowska 12 (Powiśle) o godzinie 11:00.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na Walne na email: biuro@polskaizbahotelarstwa.pl bądź e-mail: mariusz.malicki@polskaizbahotelarstwa.pl ew. telefonicznie na numer Prezesa PIH, p. Mariusza Malickiego 660-172-103 do najpóźniej 10 listopada br.

REKOMENDOWANY HOTEL
DWÓR W ZABUŻU

Dwór w Zabużu to nowoczesny obiekt oferujący komfortowe warunki noclegowe i szkoleniowe.

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

"Umowa partnerska między Polską Izbą Hotelarstwa a Wolną Energią Sp. z o.o. podpisana"

"W dniu 17 września br. Prezes Polskiej Izby Hotelarstwa p. Mariusz Malicki podpisał umowę partnerską z "WOLNA ENERGIA Sp z o.o.", którą reprezentował Pełnomocnik Prezesa, p. Grzegorz Chabior. "Wolna Energia Sp z o.o." jest firmą działającą w branży zajmującej się poprawą efektywności energetycznej w obiektach obsługiwanych Klientów przez proponowanie wdrożenia energooszczędnych projektów z oferty produktowej WOLNEJ ENERGII Sp. z o.o. 

Celem zastosowań jest zmniejszenie kosztów utrzymania, polepszenie zarządzania zużyciem energii elektrycznej, poprawa ekologiczna naszego środowiska lokalnego i globalnego.

SIEĆ KOMPUTEROWA ZGODNA Z RODO

Goście hotelowi są coraz bardziej wymagający. Pragną niezawodnej, bezproblemowej sieci Wi-Fi. Jednak zarówno liczba urządzeń, jak i intensywność ich wykorzystywania wyraźnie wzrasta, a wraz z nią problemy z łącznością i bezpieczeństwem. Polska Izba Hotelarstwa we współpracy z Partnerami Techonologicznymi może pomóc w dostarczaniu zaprojektowanych rozwiązań w zakresie komunikacji sieciowej, jakich oczekują Goście.

PRZEDSTAWICIELE POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA UCZESTNICZYLI W IV FORUM GOSPODARCZYM POLONII ŚWIATA 26-27 Sierpnia,Tarnów

Przez dwa dni Pełnomocnik Prezesa PIH - Marek Łuczyński oraz członkini Komisji Rewizyjnej PIH – Grażyna Łuczyńska aktywnie uczestniczyli w panelach dyskusyjnych i debacie poświęconej najważniejszym tematom dotyczącym globalnej gospodarki w obszarze internacjonalizacji i współpracy Polonii z polskimi przedsiębiorcami, organizacjami i instytucjami. Tematem przewodnim tegorocznego FORUM była Turystyka i Hotelarstwo. Nawiązane liczne kontakty i znajomości będą procentowały w niedalekiej przyszłości dla członków Polskiej Izby Hotelarstwa. Wiele obiektów hotelarskich, firm i organizacji z branży hotelarsko-gastronomicznej wyraziło chęć współpracy z Polską Izbą Hotelarstwa.

Przedstawiciele Polskiej Izby Hotelarstwa mają w planach uczestniczenie w kolejnych eventach związanych z branżą hotelarską w celu zwiększenia ilości członków w Izbie.


Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA

26 czerwca 2019r. w warszawskim oddziale Polskiej Izby Hotelarstwa zlokalizowanym przy ul. Wilanowskiej 12 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Izby. Na spotkanie przejechali hotelarze z całej Polski. Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, która...

Życie to obsługa. Rozwija się ten, który daje drugiemu człowiekowi trochę więcej, trochę lepszą obsługę.

Ellsworth Milton Statler - amerykański przedsiębiorca w XIXw., założyciel jednej z pierwszych na swiecie sieci hoteli.

Dwór w Zabużu

Klimatyzowane pokoje wyposażone w łazienki, telewizję satelitarną, bezpłatny internet Wi-Fi i sejfy pomogą Państwu w pełni się zrelaksować.

Dzikość otaczającej Dwór natury w połączeniu z najwyższą jakością oferowanych przez nas usług zapewnia Państwu pełnowartościowy wypoczynek.

Hotel Dwór w Zabużu

GALERIA ZDJĘĆ WYBRANYCH HOTELI

RODO INFORMACJA DLA CZŁONKÓW PIH

Jeśli zdecydują się Państwo na członkostwo w naszej Izbie lub kontakt z nami, to proszę pamiętać, że Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z RODO, jest POLSKA IZBA HOTELARSTWA.

Dane kontaktowe: biuro@polskaizbahotelarstwa.pl,

Adres do korespondencji : Oddział PIH , ul. Wilanowska 12, 00-422 Warszawa. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu:

- odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące działalności Polskiej Izby Hotelarstwa

- informowania o działaniach statutowych organów Izby, np. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

- organizowanie szkoleń lub konferencji branżowych pod auspicjami PIH

- informowanie o bezpłatnych konferencjach dla branży hotelowej  

Państwa dane będą przetwarzane tylko przez okres, jaki są do tego potrzebne lub maksymalnie przez 6 lat od daty ustania członkostwa.

Podstawą prawną przetwarzania może być:

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Izbie, w zakresie prawa o stowarzyszeniach, np. ewidencja członków PIH,
- realizacja umowy pomiędzy Izbą a Członkami Izby
- prawnie uzasadniony interes Izby, który polega m. in. na tym, aby utrzymywać stałych Członków w Izbie i pozyskiwać nowych Członków do Izby.

Dane są ujawniane firmie IT, która administruje naszą pocztą i stroną internetową oraz mogą być ujawnianie naszym sponsorom i członkom Izby, w celu wsparcia Izby w realizacji naszych zadań statutowych.

Mają Państwo prawo do:
a) żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby i do ich kopii,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
c) przeniesienia danych, jeśli przetwarzenie jest realizowane na podstawie umowy lub zgody,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Nie stosujemy profilowania oraz nie planujemy dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

STATUT POLSKIEJ IZBY HOTELARZY

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH (d. Polska Izba Hotelarstwa)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PIH

DANE KONTAKTOWE

Prezes Zarządu p. Marek Łuczyński
Nr tel. +48 501 099 687  
m.luczynski@polskaizbahotelarstwa.pl
adres do korespondencji :
Oddział PIH
ul. Wilanowska 12,
00-422 Warszawa

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.