Polska Izba Hotelarzy

Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania Izby jest ochrona interesów i rozwój branży hotelowej.

Aktualności

Szkolenie RODO z obsługi Gościa, 7 i 8 grudnia br.

"Obsługa Gościa zgodnie z RODO, to nowy sposób na okazywanie gościnności w Hotelu." Podczas szkolenia Pracownicy nauczą się, jak obsługiwać Gościa zgodnie z RODO – od momentu rezerwacji, do momentu wymeldowania. W tym celu Uczestnicy szkolenia wykonają 12 ćwiczeń. Szkolenie poprowadzi Krzysztof D. Kowalski.

V Kongres Gospodarki Senioralnej, 24 i 25 listopada 2021

Serdecznie zapraszamy hotelarzy do zapisania się na V Kongres Gospodarki Senioralnej, który odbędzie 24-25 listopada br.
Rejestracja na bezpłatną relację online z Kongresu odbywa się poprzez stronę Internetową: www.kigs.org.pl
PIH został patronem branżowym wydarzenia, którego organizatorem jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Prezes Łuczyński weźmie udział w debacie: "Aktywny styl długiego życia - zdrowie, profilaktyka,finanse".

Poniżej załączamy agendę Kongresu
https://silvereconomysummit.pl/agenda/

Automatyzacja jak mechanizacja

Brak rąk do pracy, wzrost roli technologii w relacji z Gościem, sposoby generowania dodatkowego przychodu i poprawy efektywności operacyjnej, poza sprawami statutowym, to były główne tematy omawiane na ostatnim Walnym Polskiej Izby Hotelarzy.

Webinar RODO, 30 listopada br., godz.: 11:00

"Ocena ryzyka i zgłaszanie naruszeń ochrony danych z uwzględnieniem wniosków wynikających z decyzji Prezesa UODO."
Kiedy i jak zgłaszać naruszenia ochrony danych osobowych? Jake jest ryzyko, jeśli naruszenie nie zostanie zgłoszone?

Działalność

Ciągłość biznesowa

Mecenas Anna Coban wraz ze specjalistami branżowymi Izby wspiera przedsiębiorców w uruchamianiu obiektów noclegowych, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego.
Naszym celem jest "podreperowanie" kondycji fizycznej Polaków przez nastawienie obiektów noclegowych na usługi prozdrowotne. 

Kodeks RODO

Sektor małych i średnich obiektów noclegowych wykazuje potrzebę opracowania Kodeksu, który zapewniłby spójne podejście do zasad ochrony danych w takich obiektach oraz zapewnił stosowanie w nich mechanizmów gwarantujących zbieranie jedynie niezbędnych danych osobowych i ich wykorzystanie jedynie w celu jakim były zbierane. 

„Bezpieczna Gościnność Usługowa”

„Bezpieczna Gościnność Usługowa” – to zbiór procedur bezpieczeństwa opracowanych przy udziale
Polskiej Izby Hotelarzy, które mogłyby być stosowane w czasie pandemii Covid-19, jeśli hotele byłyby otwarte.

Dołącz do Polskiej Izby Hotelarzy

Statut Izby i Deklaracja Członkowska

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH oraz Deklaracji Członkowskiej
Czym jest nas więcej tym lepiej możemy wspierać naszą branżę.

© Copyright 2021 Polska Izba Hotelarzy

This site was built with Mobirise web themes