Polska Izba Hotelarzy

Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania Izby jest ochrona interesów i rozwój branży hotelowej.

Aktualności

Bezpłatny webinar pod auspicjami
POLSKIEJ IZBY HOTELARZY

Kiedy zgłaszać naruszenia ochrony danych na podstawie wytycznych: Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

Automatyzacja jak mechanizacja

Brak rąk do pracy, wzrost roli technologii w relacji z Gościem, sposoby generowania dodatkowego przychodu i poprawy efektywności operacyjnej, poza sprawami statutowym, to były główne tematy omawiane na ostatnim Walnym Polskiej Izby Hotelarzy.

Przewodnik: Polski Ład

Dzięki uprzejmości Kancelarii Podatkowej Edyta Mencel udostępniamy przewodnik dot. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, będących częścią programu społeczno-gospodarczego określanego jako "Polski Ład".

Działalność

Ciągłość biznesowa

Mecenas Anna Coban wraz ze specjalistami branżowymi Izby wspiera przedsiębiorców w uruchamianiu obiektów noclegowych, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego.
Naszym celem jest "podreperowanie" kondycji fizycznej Polaków przez nastawienie obiektów noclegowych na usługi prozdrowotne. 

Kodeks RODO

Sektor małych i średnich obiektów noclegowych wykazuje potrzebę opracowania Kodeksu, który zapewniłby spójne podejście do zasad ochrony danych w takich obiektach oraz zapewnił stosowanie w nich mechanizmów gwarantujących zbieranie jedynie niezbędnych danych osobowych i ich wykorzystanie jedynie w celu jakim były zbierane. 

„Bezpieczna Gościnność Usługowa”

„Bezpieczna Gościnność Usługowa” – to zbiór procedur bezpieczeństwa opracowanych przy udziale
Polskiej Izby Hotelarzy, które mogłyby być stosowane w czasie pandemii Covid-19, jeśli hotele byłyby otwarte.

Dołącz do Polskiej Izby Hotelarzy

Statut Izby i informacja dla Kandydatów do Izby

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH oraz informacji dla Kandydatów do Izby.
Czym jest nas więcej tym lepiej możemy wspierać naszą branżę.

© Copyright 2021 Polska Izba Hotelarzy

Designed with Mobirise - Details here