Polska Izba Hotelarzy

Jest sukcesorem prawnym
Polskiej Izby Hotelarstwa

Powołana do działania w lutym 2002 r. Polska Izba Hotelarstwa zmieniła nazwę na
Polska Izba Hotelarzy w sierpniu 2020 r. 
Izba zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania Izby jest ochrona interesów i rozwój branży hotelowej.

Zarząd Polskiej Izby Hotelarzy


Michał Chabior - Członek Zarządu 
Zbigniew Kowalski - Członek Zarządu
Marek Łuczyński - Prezes Zarządu

Dane kontaktowe

Prezes Zarządu p. Marek Łuczyński
Nr tel. +48 501 099 687
m.luczynski@polskaizbahotelarzy.pl
Siedziba:
ul. Partyzantów 18
28-131 Solec-Zdrój
Adres do korespondencji:
Oddział PIH w Warszawie
ul. Wilanowska 12
(Powiśle)
00-422 Warszawa

Kierowniczka Biura
Polskiej Izby Hotelarzy

Małgorzata Misterka
m.misterka@polskaizbahotelarzy.pl
+48 797 474355

Dołącz do Polskiej Izby Hotelarzy

Statut Izby i Deklaracja Członkowska

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH oraz Deklaracji Członkowskiej
Czym jest nas więcej tym lepiej możemy wspierać naszą branżę.

© Copyright 2021 Polska Izba Hotelarzy

This page was designed with Mobirise website templates