Polska Izba Hotelarzy

Po co i jak przetwarzamy dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Hotelarzy.
Kontakt: rodo@polskaizbahotelarzy.pl

Członkowie PIH

Uczestnicy Webinariów

Dostawcy

Laureaci #moneypomaga

Potencjalni członkowie PIH

Podstawowe zasady przetwarzania danych:

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, aby zapewnić, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
2. Administrator podejmuje działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
3. W sytuacji pojawienia się wątpliwości, czy ochrona danych osobowych została zachowana lub oczywistego naruszenia zasad ochrony danych osobowych, każdy Współpracownik i Dostawca PIH jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zarządu PIH o zaistniałej sytuacji.
4. Do prowadzenia okresowej analizy ryzyka naruszenia ochrony danych korzystamy z zewnętrznego doradcy ochrony danych.
5. Ochrona danych osobowych i prywatności jest priorytetem, ponieważ Państwa zaufanie, że powierzone dane są przez nas chronione, to warunek konieczny prawidłowej realizacji usług świadczonych przez PIH. 

Dołącz do Polskiej Izby Hotelarzy

Statut Izby i informacja dla Kandydatów do Izby

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH oraz informacji dla Kandydatów do Izby.
Czym jest nas więcej tym lepiej możemy wspierać naszą branżę.

© Copyright 2022 Polska Izba Hotelarzy

Created with ‌

Mobirise.com