Szkolenie RODO

"Obsługa Gościa zgodnie z RODO,
to nowy sposób na okazywanie gościnności w Hotelu."

7 grudnia, Hotel Kinga, Czorsztyn
8 grudnia, Willa Tatrzańska, Krynica-Zdrój

Szkolenia w godz. 10:00 - 15:30

RODO to przypomnienie zasad wychowania z czasów, kiedy nie było powszechnego Internetu i smartfonów. Dlatego RODO to dbanie o prywatność naszych Gości.

PROGRAM SZKOLENIA

START: godz. 10:00

1. Pierwsza "RODO-kara" dla Hotelu: dlaczego i ile?

2. Analiza ryzyka zgodnie z RODO, to podstawa stosowania RODO.

3. Poprawne stosowanie zasad przetwarzania zgodnie z RODO.

4. Ćwiczenie nr 1: Sprawdzenie czy rezerwacje są robione zgodnie z zasadami przetwarzania. 

Przerwa

5. Ćwiczenie nr 2: Uzasadnić cel tworzenia list imiennych przy rezerwacjach grupowych, biorąc pod uwagę punkt widzenia Gościa oraz zasady przetwarzania danych osobowych. 

6. Ćwiczenie nr 3: Opisać w jaki sposób Hotel przetwarza dane Gościa, który dotarł na miejsce, jednak nadal się nie zameldował.

7. Ćwiczenie nr 4: Sprawdzenie czy karta meldunkowa oraz ankieta COVID są zgodnie z zasadami przetwarzania opisanymi w art. 5 RODO. 

8. Ćwiczenie nr 5: Obsługa Gościa hotelowego, który odmawia podania swoich danych na karcie meldunkowej oraz odmawia wypełnienia ankiety dot. COVID.

Przerwa

9. Ćwiczenie nr 6: Sprawdzenie zgodności z zasadami przetwarzania  danych podczas obsługi Gościa, w szczególności danych o stanie zdrowia.

10. Ćwiczenie nr 7: Obsługa Gościa hotelowego, który prosi o zrobienie rzeczy niezgodnych z RODO. 

11. Ćwiczenie nr 8: Co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś składa do Hotelu wniosek o realizację praw wynikających z RODO.

12. Ćwiczenie nr 9: Co zrobić w sytuacji, kiedy Gość hotelowy składa wniosek o prawo do bycia zapomnianym, zgodnie z RODO. 

Przerwa

13. Ćwiczenie nr 10: Sprawdzenie zgodności marketingu bezpośredniego w Hotelu z zasadami przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO.

14. Ćwiczenie nr 11: Jak obsługiwać Pracowników, kandydatów na Pracowników i Dostawców Hotelu Kinga, zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych.

15. Ćwiczenie nr 12: Wykonanie analizy ryzyka dla praw i wolności osób, których dane dotyczą.  

Przerwa
16. Podstawy współpracy z firmami zewnętrznymi przetwarzającymi dane osobowe.

17. Cel tworzenia planów ciągłości działania oraz planów awaryjnych.

18. Zasady zgłaszania podejrzeń naruszenia ochrony danych do Kierownictwa.

19. Zasady obsługi zgłoszenia naruszenia ochrony danych przez Kierownictwo Hotelu.

20. Archiwizacja danych i sposoby określania okresów archiwizacji oraz kryteriów kasowania danych, które są „przeterminowane”.

PRZERWA NA OBIAD

21. Podsumowanie szkolenia przez Uczestników, Prezesa Polskiej Izby Hotelarzy i przez prowadzącego.

ZAKOŃCZENIE: 15:30

Prowadzący: Krzysztof D. Kowalski

Szkolenie poprowadzi Krzysztof D. Kowalski, który swoją karierę zaczynał w biurze turystycznym na Węgrzech. Od 2005 r. zajmuje się bezpieczeństwem informacji, a od 2013 r. ochroną danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych osobowych, zrzeszony w Polskiej Izbie Hotelarzy oraz w SABI Stowarzyszeniu Inspektorów Ochrony Danych. Od lipca br. - na mocy Uchwały Zarządu - Koordynator Grupy Roboczej ds. Kodeksu postępowania zgodnie z RODO dla małych i średnich obiektów hotelowych. 

WARUNKI SZKOLENIA

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zlecenie przelewu na konto Izby o wartości 613,77 PLN brutto (499 PLN netto) za 1 Uczestnika i wysłanie e-mail z terminem szkolenia oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika na adres biuro@polskaizbahotelarzy.pl.

2. Nr konta Polskiej Izby Hotelarzy: 87 1090 1043 0000 0000 0524 1456.

3. Izba wystawia fakturę VAT.

4. Szkolenie jest przeprowadzane w obiekcie należącym do Izby.

5. Podczas szkolenia Izba zapewnia napoje oraz obiad na zakończenie szkolenia.

6. Do udziału w szkoleniu nie są potrzebne dodatkowe przybory.

7. Na 5 dni przed terminem szkolenia Izba może odwołać szkolenie z powodu zbyt małej liczby Uczestników, wówczas opłata zostanie zwrócona na konto, z którego przyszła.  

8. Wystawienie zaświadczenia o udziale w szkoleniu, które jest opcjonalne - to dodatkowa opłata - 49 PLN brutto - związana z kosztami administracyjnymi wystawienia i przesłania zaświadczenia.

Wspieramy inne izby i organizacje branżowe, dlatego
dla przedsiębiorców zrzeszonych
w Krynickiej Organizacji Turystycznej
oraz
w Tatrzańskiej Izbie Gospodarczej
- rabat 25%!!!

RODO Informacja

Jak przetwarzamy wasze dane osobowe, żeby zorganizować i przeprowadzić szkolenie

© Copyright 2022 Polska Izba Hotelarzy

Made with Mobirise ‌

Web Page Creator