Podsumowanie Walnego Zgromadzenia

Dziękujemy Prezesowi Jackowi Urbańczykowi za gościnę w Hotelu Prezydent oraz świetną oprawę wydarzenia.

Dziękujemy również za udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Hotelarzy.
Jesteśmy wdzięczni, że w Walnym Zgromadzeniu PIH oprócz hotelarzy czy reprezentantów firm wspierających, uczestniczyli m.in przedstawiciele: PTTK; Hotele Historyczne w Polsce; Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju.

Frekwencja na Walnym wyniosła ponad 65%. To ważne, że nasi Członkowie wykazują aktywność w pracach organu statutowego.

Polska Izba Hotelarzy jest w fazie zmian i rozwoju.
Zarząd PIH wzmocniony osobą Pawła Pyry - doświadczonego szefa kuchni - będzie skuteczny w realizacji celów statutowych Izby oraz celów wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie Członków PIH.

Paweł Pyra jest Wiceprezesem Fundacji Klubu Szefów Kuchni i członkiem Polskiej Izby Hotelarzy , jak sam mówi: „sukces to robienie rzeczy innowacyjnych, nawet jeśli w danym momencie nie są intratne ani modne”.

Paweł Pyra doświadczenie zdobywał zarówno w Polsce, pracując pod okiem wybitnych Szefów Kuchni w renomowanych restauracjach, a także za granicą.
Odbył staż we Francji. Dzięki temu dziś pochwalić się może licznymi nagrodami z zakresu kuchni polskiej czy śródziemnomorskiej.
Gotował dla wybitnych postaci ze świata kultury i biznesu oraz na wyborach Miss Polski.
Head Chef w polskiej Ambasadzie w Pradze.
Doradca kulinarny rozpoznawalnej firmy dietetycznej, współpracował z najlepszymi zawodnikami MMA, gotując im energetyczne dania niezbędne dla profesjonalnej diety.
Brał udział w przygotowaniach i realizacji warsztatów dla korpusu dyplomatycznego przebywającego w Polsce.

Aktualnie Paweł jako trener kulinarny prowadzi liczne szkolenia dla kucharzy na terenie całej Polski.
Obecnie Chef de cuisine Hotel Browar Wiatr Uniejów i Hotel,
Hotel Uniejów eco Active & Spa – Uniejów.
Cele, które postawił sobie Paweł Pyra w Polskiej Izbie Hotelarzy to m.in:
- inicjowanie projektów dedykowanym szkołom hotelarsko-gastronomicznym
- prowadzenia warsztatów dla młodych adeptów sztuki kulinarnej
- prowadzenie i koordynacja szkoleń z zakresu gastronomii
- dostosowanie menu do zaplecza gastronomicznego danego obiektu
- przedstawienie produktów SLOW COOK dla powtarzalności i ułatwienia pracy w obecnej sytuacji braku wykwalifikowanego personelu
- promowanie liofilizantów dla powtarzalności smaku danej restauracji
- kontakt z dyrektorami szkół hotelarskich i gastronomicznych

Z uwagi na to, co czeka branżę HoReCa w najbliższych latach, Prezes Łuczyński złożył wniosek o odwołanie Pana Zbigniewa Kowalskiego z funkcji członka Zarządu Izby. Swój wniosek uzasadnił różnicą zdań, co do planów Izby w kontekście stojących wyzwań dla branży HoReCa. Aby sprostać wyzwaniom branży hotelowo-gastronomicznej tak bardzo dotkniętej skutkami pandemii COVID-19 Zarząd Izby powinien stanowić zgrany i dobrze rozumiejący się zespół. Pan Zbigniew Kowalski nadal jest członkiem Izby deklarującym intensywną pracę na rzecz branży HoReCa.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Izby każdy z członków Izby miał możliwość zgłoszenia kandydata do organów Izby, tj. Zarządu czy Komisji Rewizyjnej.

Jednocześnie podczas Walnego Zgromadzenia Członkowie zgłosili następujące inicjatywy do realizacji przez Zarząd:
1. Utworzenie specjalnego programu szkoleń dla nauczycieli i adeptów szkół hotelarsko-gastronomicznych I i II stopnia;
2. Organizacja jesienią 2022 r. Forum Turystyki Pro-zdrowotnej w Beskidzie Sądeckim.
(Krynica-Zdrój, Muszyna);
3. Prowadzenie seminariów tematycznych przez ekspertów dla członków Izby: zagadnienia prawne, praktyczne, bhp. ;
4. Przygotowanie Kodeksu postępowania zgodnie z RODO na podstawie art. 40 RODO,
dla małych i średnich obiektów hotelowych;
5. Zmierzenie się z "brakiem rąk do pracy" w branży HoReCa.

Prezes PIH zadeklarował, że do końca roku zostanie powołanych 4-5 Menadżerów Regionalnych PIH, spośród członków zwyczajnych Izby. Zarząd Izby przedstawi członkom PIH kalendarium wydarzeń na rok 2022 do połowy grudnia br. Jeszcze w 2021r. zostanie stworzony katalog dostawców dla członków Izby. Jednocześnie Izba rozpocznie prace nad stworzeniem specjalnej, energetycznej grupy zakupowej oraz platformy zakupowej PIH.

Jeszcze raz dziękujemy Prezesowi Jackowi Urbańczykowi za gościnę w Hotelu Prezydent oraz świetną oprawę wydarzenia.

© Copyright 2022 Polska Izba Hotelarzy

Made with Mobirise ‌

Free HTML Website Generator