Polska Izba Hotelarzy

Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania Izby jest ochrona interesów i rozwój branży hotelowej.

POLSKA IZBA HOTELARZY
WSPIERA CIĄGŁOŚĆ BIZNESOWĄ
USŁUG HOTELARSKICH

Zapraszamy na Walne, 30 września 2021 r., Krynica-Zdrój.

Informujemy, że Zarząd PIH działając zgodnie z §23 Statutu Izby zaprasza członków naszej organizacji na Walne Zgromadzenie Członków PIH, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) w Krynicy-Zdrój, Al. Inż. Leona Nowotarskiego 3 w Hotelu Prezydent Medical SPA & Wellness o godzinie 10:00.

Ciągłość biznesowa

Mecenas Anna Coban wraz ze specjalistami branżowymi Izby wspiera przedsiębiorców w uruchamianiu obiektów noclegowych, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego.
Naszym celem jest "podreperowanie" kondycji fizycznej Polaków przez nastawienie obiektów noclegowych na usługi prozdrowotne. 

Kodeks RODO

Sektor małych i średnich obiektów noclegowych wykazuje potrzebę opracowania Kodeksu, który zapewniłby spójne podejście do zasad ochrony danych w takich obiektach oraz zapewnił stosowanie w nich mechanizmów gwarantujących zbieranie jedynie niezbędnych danych osobowych i ich wykorzystanie jedynie w celu jakim były zbierane. 

„Bezpieczna Gościnność Usługowa”

„Bezpieczna Gościnność Usługowa” – to zbiór procedur bezpieczeństwa opracowanych przy udziale
Polskiej Izby Hotelarzy, które mogłyby być stosowane w czasie pandemii Covid-19, jeśli hotele byłyby otwarte.

Kierowniczka Biura
Polskiej Izby Hotelarzy

Małgorzata Misterka
m.misterka@polskaizbahotelarzy.pl
+48 797 474355

Dołącz do Polskiej Izby Hotelarzy

Statut Izby i Deklaracja Członkowska

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH oraz Deklaracji Członkowskiej
Czym jest nas więcej tym lepiej możemy wspierać naszą branżę.

© Copyright 2021 Polska Izba Hotelarzy

Made with Mobirise website themes